Novosti

13.02.2013 Odobren projekt Općine Desinić unutar programa Europa za građane

Općina Desinić uspješno je prijavila projekt „Prijatelji Europe“ na natječaj Europa za građane – Aktivni građani za Europu. Cilj projekta je organizacija susreta svih aktivnih građana, članova raznih udruga, kulturnih institucija i predstavnika lokalnih samouprava te povezivanje kroz kulturni, umjetnički i sportski program kako bi komunicirali i razmijenili iskustva te razvili osjećaj europskog identiteta temeljen na zajedničkim vrijednostima, kulturi i povijesti. Partneri u projektu su grad Holešov iz Češke, grad Gloggnitz iz Austrije, Puhački orkestar i mažoretkinje iz Slovenije te glazbeno umjetnički bend i mažoretkinje Prata di Pordenone iz Italije, a odobren je maksimalan iznos potpore u iznosu od 25.000 EUR. Susret „Prijatelja Europe“ održat će se kao trodnevno događanje u razdoblju 19. – 21. travnja 2013. godine povodom desetogodišnjice prijateljstva između grada Holešova i Općine Desinić. Bogat kulturno - umjetnički, sportski i zabavni program omogućit će produbljivanje prijateljstva te razvoj multikulturnog dijaloga između građana Općine Desinić te njihovih europskih prijatelja.

12.02.2013 KALENDAR DOGAĐANJA U 2013.GODINI

SIJEČANJ

 

Naziv manifestacije: Trikraljski zvezdari

Datum održavanja: 05.siječanja 2013.

Mjesto održavanja: Desinić

Opis manifestacije: Svatko tko dođe 5. siječnja u Desinić  moći će prisustvovati i doživjeti stogodišnju tradiciju «pjevanja sa zvijezdom pod oknom» koja se obilježava po okolnim kućama i restoranima. Posebno je zanimljivo i to da se stariji i mlađi pjevači natječu tko će imati ljepšu zvijezdu i pjesmu sveta tri Kralja.

Naziv manifestacije: Vincekovo

Datum održavanja: 22.siječanj 2013.

Mjesto održavanja: u jednoj od klijeti članova vinogradarske udruge «Barilček»

Organizator: Vinogradarska udruga «Barilček»

Opis manifestacije: provodi se tradicionalni obred blagoslova vinograda i početak radova u  vinogradu...

01.02.2013 Veleposlanik R. Makedonije u Desiniću

Veleposlanik R. Makedonije u Desiniću

Zajedničko izaslanstvo HU "Muži zagorskog srca" i Društva "Veliki Tabor" Desinić posjetilo je veleposlanika Makedonije njegovu eskelenciju gosp. Danču Markovskog. Cilj posjete bilo je uspostavljanje kulturne suradnje između Krapinsko-zagorske županije i Republike Makedonije uz unapređenje gospodarskih veza.

01.02.2013 Prvi spomenik Jurju Rattkayu – Velikotaborskom u Desiniću

Povodom dana općine Desinić i župe, 23.4 otkrit će se prvi spomenik Jurju Rattkayu Velikotaborskom. Inicijatori postavljanja spomenika su HU ''Muži zagorskog srca'' i Društvo ''Veliki Tabor'' uz pomoć vlč. Franje Mezaka, Zvonka Škreblina, naćelnika općine Desinić i Mladena Šurbeka, desinićkog poduzetnika a pod visokim pokroviteljstvo potpredsjednika Hrvatskog Sabora i počasnog građanina općine Desinić gospod. Ivana Jarnjaka.

01.02.2013 Likovno-literarni natječaj za učenike osnovne škole - "Deca iščeju Veroniku"

Društvo "Veliki Tabor" Desinić, Općina Desinić i Hrvatska udruga "Muži zagorskog srca" pozivaju učenike od 1. do 8. razreda da sudjeluju na 3. natječaju likovnih i literarnih radova "Deca iščeju Veroniku". Teme natječaja za likovne i literarne radove: Ljubav i sve što se vezuje uz nju, Veronika i Fridrik živjeli su sretno do kraja života, Ja kao dio Veronikine priče te Pod Taborom - starim gradom...

01.02.2013 JURJEVSKI DANI 2012. - Desinić

Događajnica povodom Dana Općine Desinić, Dana Župe sv. Jurja, Dana Škole Đure Prejca Desinić

01.02.2013 Javna Nabava

Javna Nabava

01.02.2013 Nagrade za kraj školske godine

Nagrade za kraj školske godine

Na samom kraju nastavne godine 2011./2012. kada se zbrajaju rezultati, postignuća i uspjesi rada osnovnoškolaca, vrijeme je da se oni najbolji nagrade. Dana 4. srpnja 2012. god.,u prostoru Općine Desinić načelnik Općine gosp. Zvonko Škreblin upriličio je prijem učenika OŠ Đure Prejca Desinić i njihovih voditelja, mentora koji su na županijskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u šk. god. 2011./2012.

01.02.2013 Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

Na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11.) i članka 3.Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/13.) Naručitelj – Općina Desinić donosi DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE ...

01.02.2013 Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2012. godine, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanji grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, ...