Novosti

05.06.2014 ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE


Privitak 1: ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE - Download

Na temelju članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapisnko zagorske županije“ broj 11/13), a u skladu sa člankom 13. Zakona o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/12)načelnik općine Desinić donosi

ODLUKU O USVAJANJU
STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

05.06.2014 Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija


Privitak 1: stručno povjerenstvo - Download

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (,Narodne novine" broj 143/12),
članka 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 08/10) i članka 44 Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapsinko zagorske županije“ broj 11/13) načelnik općine donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

03.06.2014 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1: POZIV - Download

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeći:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

03.06.2014 ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1: ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE - Download

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeću:

ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

28.05.2014 Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.


Privitak 1: Priopćenje WEB - Download

PREDMET: Priopcenje za javnost

Hum na Sutli, 27.05.2014.

Dana 13. svibnja 2014. godine održana je Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.za
distribuciju plina. Skupštini su prisustvovali predstavnici svih clanova Društva (predstavnici Opcine

26.05.2014 Javni poziv za pomoć u Slavoniji


Privitak 1: Javni poziv za pomoć u Slavoniji - Download

Javni poziv za pomoć poljoprivrednicima na poplavljenim područjima Slavonije
Krapinsko-zagorska županija pokreće inicijativu za pomoć poljoprivrednicima na poplavljenim područjima Slavonije koji su pretrpjeli velike štete u stočnom fondu, te velike gubitke u hrani za stoku. Kako je situacija u poplavljenim područjima veoma teška pozivamo stanovnike naše Županije da u znak solidarnosti s poljoprivrednim proizvođačima doniraju hranu za životinje kako bi se poljoprivrednicima u Slavoniji pomoglo oko prehranjivanja stoke te očuvanja nijhove dobrobiti i zdravlja.

20.05.2014 Humanitarna akcija Općine Desinić

Humanitarna akcija Općine Desinić

Za prikupljanje odjeće, obuće, higijenskih potrepština, vode, hrane koja se ne kvari i svega ostaloga za potrebe ljudi ugroženih poplavama.
Mjesto prikupljanja je prostor općine Desinić u vremenu od 6:30 do 15:00 sati od 21.05.2014. pa do daljnjega po potrebi.
Pomozite onima kojima je u ovom trenutku pomoć najpotrebnija

15.05.2014 Projekt Upoznajmo i uživajmo - Poziv za sudjelovanje u projektnim aktivnostima


Privitak 1: POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA - Download

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Kmetijsko gozdarskom zbornicom Slovenije Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje, Združenjem turističnih kmetij Slovenije, Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. te Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske županije, u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. provodi prekogranični projekt „Upoznajmo i uživajmo“.


OBRAZAC
za uključenje u projektne aktivnosti i upis u Bazu ponuđača na ruralnom području

15.05.2014 6. Sjednica općinskog Vijeća općine Desinić


Privitak 1: poziv 6 sjednica - Download

P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

20.05.2014. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

12.05.2014 Biračka mjesta na području općine Desinić za izbore članova u Europski parlament 25.05.2014.

Biračka mjesta na području općine Desinić za izbore članova u Europski parlament 25.05.2014.

Biračka mjesta na području općine Desinić za izbore članova u Europski parlament 25.05.2014.

Orginalni dokumenti