Novosti

01.02.2013 Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisuje NATJEČAJ za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić.

01.02.2013 Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

U prostorijama Muzeja grada Pregrade, dana 21. studenog 2012 održan je sastanak gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave koji su osnivači Lokalne akcijske grupe „Sutla“. Sastanak je sazvan u svrhu prezentacije izrađene Lokalne razvojne strategije (LRS) za Lokalnu akcijsku grupu - Sutla. Predstavljen je terminski plan aktivnosti LAG-Sutla, a odnosi se na sazivanje Skupštine LAG-Sutla koja će se održati 05. prosinca 2012 u sjedištu udruge u Zagorskim Selima te pripreme za akreditaciju na raspisani natječaj unutar IPARD programa – mjera 202 od strane Ministarstva poljoprivrede...

01.02.2013 Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura zaprimanja i provjere računa

Računi se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić gdje dobivaju svoj prijemni štambilj s datumom primitka. Niti jedan ulazni dokument koji nije prošao Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić i nema štambilj ne može se uzeti u razmatranje. Kako bi račun bio vjerodostojan, uredan i ispravan mora sadržavati slijedeće bitne podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak...

01.02.2013 Javna rasprava - prostorni plan i uređenje Općine Desinić

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić, utvrđenog Zaključkom Načelnika od 20.12.2012. godine...