Novosti

01.02.2013 Prvi spomenik Jurju Rattkayu – Velikotaborskom u Desiniću

Povodom dana općine Desinić i župe, 23.4 otkrit će se prvi spomenik Jurju Rattkayu Velikotaborskom. Inicijatori postavljanja spomenika su HU ''Muži zagorskog srca'' i Društvo ''Veliki Tabor'' uz pomoć vlč. Franje Mezaka, Zvonka Škreblina, naćelnika općine Desinić i Mladena Šurbeka, desinićkog poduzetnika a pod visokim pokroviteljstvo potpredsjednika Hrvatskog Sabora i počasnog građanina općine Desinić gospod. Ivana Jarnjaka.

01.02.2013 Likovno-literarni natječaj za učenike osnovne škole - "Deca iščeju Veroniku"

Društvo "Veliki Tabor" Desinić, Općina Desinić i Hrvatska udruga "Muži zagorskog srca" pozivaju učenike od 1. do 8. razreda da sudjeluju na 3. natječaju likovnih i literarnih radova "Deca iščeju Veroniku". Teme natječaja za likovne i literarne radove: Ljubav i sve što se vezuje uz nju, Veronika i Fridrik živjeli su sretno do kraja života, Ja kao dio Veronikine priče te Pod Taborom - starim gradom...

01.02.2013 JURJEVSKI DANI 2012. - Desinić

Događajnica povodom Dana Općine Desinić, Dana Župe sv. Jurja, Dana Škole Đure Prejca Desinić

01.02.2013 Javna Nabava

Javna Nabava

01.02.2013 Nagrade za kraj školske godine

Nagrade za kraj školske godine

Na samom kraju nastavne godine 2011./2012. kada se zbrajaju rezultati, postignuća i uspjesi rada osnovnoškolaca, vrijeme je da se oni najbolji nagrade. Dana 4. srpnja 2012. god.,u prostoru Općine Desinić načelnik Općine gosp. Zvonko Škreblin upriličio je prijem učenika OŠ Đure Prejca Desinić i njihovih voditelja, mentora koji su na županijskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u šk. god. 2011./2012.

01.02.2013 Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

Na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11.) i članka 3.Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/13.) Naručitelj – Općina Desinić donosi DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE ...

01.02.2013 Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2012. godine, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanji grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, ...

01.02.2013 Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisuje NATJEČAJ za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić.

01.02.2013 Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

U prostorijama Muzeja grada Pregrade, dana 21. studenog 2012 održan je sastanak gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave koji su osnivači Lokalne akcijske grupe „Sutla“. Sastanak je sazvan u svrhu prezentacije izrađene Lokalne razvojne strategije (LRS) za Lokalnu akcijsku grupu - Sutla. Predstavljen je terminski plan aktivnosti LAG-Sutla, a odnosi se na sazivanje Skupštine LAG-Sutla koja će se održati 05. prosinca 2012 u sjedištu udruge u Zagorskim Selima te pripreme za akreditaciju na raspisani natječaj unutar IPARD programa – mjera 202 od strane Ministarstva poljoprivrede...

01.02.2013 Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura zaprimanja i provjere računa

Računi se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić gdje dobivaju svoj prijemni štambilj s datumom primitka. Niti jedan ulazni dokument koji nije prošao Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić i nema štambilj ne može se uzeti u razmatranje. Kako bi račun bio vjerodostojan, uredan i ispravan mora sadržavati slijedeće bitne podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak...