Novosti

09.04.2018 Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave E-MV-1/2018 Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji – Turnovo


Privitak 1: Dokumentacija o nabavi - Download
Privitak 2: ESPD-obrazac - Download
Privitak 3: Poziv na savjetovanje- skan - Download
Privitak 4: Troskovnik - Download
Privitak 5: TROSKOVNIK_09_09_2015_9_10_ispravak_st_1_4_5_asfalt - Download
Privitak 6: Izvješće o prethodnom savjetovanju - Download

GLAVNI PROJEKT - JELENJAK JALSOVEC DONI TURNOVO studeni 2016

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave E-MV-1/2018 Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji – Turnovo

29.03.2018 USKRSNI PONEDJELJAK U DVORU VELIKI TABOR

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju
Uskrsni ponedjeljak u Velikom Taboru u organizaciji Kuburaškog društva Desinićka kubura i Muzeja Hrvatskog Zagorja – Dvor Veliki Tabor,
dana 02. 04. 2018. s početkom u  14:00 sati

21.03.2018 I. IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU  OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI  NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: IZMJENA POZIVA - Download
Privitak 2: IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: hpsc953 - Download

15.03.2018 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI  NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: POZIV - Download
Privitak 2: DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: hpsc947 - Download

12.03.2018 Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla obavila je prvi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla obavila je prvi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 670.068 HRK. 

12.03.2018 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  U POSTUPKU NABAVE KAMENOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA  PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: poziv - Download
Privitak 2: DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: hpsc948 - Download

09.03.2018 CRAZY SHOW ELDORADO

CRAZY SHOW ELDORADO

08.03.2018 Objava - radionica Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a


Privitak 1: Objava - radionica Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a - Download

20.02.2018 AVNI POZIV Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Korisnici mogu biti: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Više  na internetskim stranicama Ministarstva

20.02.2018 Koncesija za dimnjačarske usluge


Privitak 1: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - KONCESIJA - DIMNJACARSKI POSLOVI - Download
Privitak 2: troškovnik - Download
Privitak 3: Obavijest o dodjeli koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga (2) - Download

Općina Desinić objavila je "Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga"
za postupak: K - 1/18, broj objave: 2018/S 01K-0004266. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje