Novosti

13.02.2018 Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. -Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. 

06.02.2018 JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama ('Narodne novine' broj 74/14, 70/17), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge...

02.02.2018 Odluke prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom


Privitak 1: Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 2: Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 3: Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 4: Odluka o odabiru koncesionara u postupku davanja koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Desinić - Download

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ
ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

02.02.2018 Raspisan natječaj za operaciju 6.2.1. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je...

01.02.2018 Natječaj za direktora poduzeća Humplin d.o.o.


Privitak 1: Tekst objave natječaja - Download

23.01.2018 JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2017.- 2022. GODINE


Privitak 1: JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPDOARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 2: Novi_PGO_DESINIĆ_ažurirano - Download
Privitak 3: OBRAZAC U SAVJETOVANJU - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ - Download
Privitak 4: Odluka kojom se utrvđuje da za PGO općine Desinić nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš - Download
Privitak 5: informiranje javnosti sukladno uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite ok - Download
Privitak 6: IZVJEŠĆE- SAVJETOVANJE PGO - Download

18.01.2018 Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

Krapinsko - zagorska županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.  
Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 16. siječnja 2018. godine, a završava 15. veljače 2018. godine.

12.01.2018 LAG ZAGORJE SUTLA – INFORMATIVNE RADIONICE I NAJAVA NATJEČAJA ZA MJERU 6.3 NA LAG RAZINI

okalna akcijska grupa Zagorje-Sutla Vas poziva na radionice kao najavu natječaja na LAG razini za male poljoprivrednike TO 1.3.2. LRS  "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (tip operacije je sukladan mjeri 6.3.1. PRR RH).

12.12.2017 Poziv za prikupljanje ponuda u predmetu nabave usluga  za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području općine Desinić na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  za sezonu 2017./2018. i 2018./2019.


Privitak 1: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 2: Dokumentacija_za_provedbu_postupka_prikupljanja_ponuda_-_zimska_služba1512039608 (2) (1) - Download

30.11.2017 POZIV  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU NABAVE USLUGA  ZA KOMUNALNU DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA  ZA SEZONU 2017./2018. I 2018./2019.


Privitak 1: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 2: Dokumentacija za provedbu postupka prikupljanja ponuda - zimska služba - Download