Najčešće postavljana pitanja

KOMUNALNI DOPRINOS U POSTUPKU LEGALIZACIJE


Privitak 1 - KOMUNALNI_DOPRINOS_U_POSTUPKU_LEGALIZACIJE - Download

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE DJELOVANJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


Privitak 1 - ZAKONI_I_OSTALI_PROPISI_KOJI_SE_ODNOSE_NA_PODRUCJE_DJELOVANJA_JEDINICE_LOKALNE_SAMOUPRAVE - Download

KOMUNALNI DOPRINOS


Privitak 1 - KOMUNALNI_DOPRINOS - Download

Pravo na pristup informacijama


Privitak 1 - pravo_na_pristup_informacijama - Download

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada


Privitak 1 - ozakonjenje_nezakonito_izgradenih_zgrada - Download

KOMUNALNA NAKNADA


Privitak 1 - komunalna_naknada_i_oslobodenje_od_placanja_komunalne_naknade - Download