OBAVIJEST O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

PODACI O PRIJAVITELJU*
* Unos ovih podataka nije obavezan
PODACI O LOKACIJI I VRSTI ODBAČENOG OTPADA

PODACI O POČINITELJU (UKOLIKO JE POZNAT)

10.07.2018 INFORMACIJA O USPOSTAVI SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU I NAČINU PODNOŠENJA OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU


Privitak 1: Informacija o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu - Download
Privitak 2: Obrazac obavijesti o nepropisnom odbačenom otpadu - Download

29.03.2018 Objave


Privitak 1: 5 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017-2022 godine - Download
Privitak 2: odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom - Download

10.11.2017 POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Informiranje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom općine Desinić - Download
Privitak 2: odluka o započinjanju postupkaocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO - Download
Privitak 3: Novi_PGO_DESINIC - Download
Privitak 4: informiranje javnosti sukladno uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite ok - Download
Privitak 5: Odluka kojom se utrvđuje da za PGO općine Desinić nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš - Download
Privitak 6: Odluka kojom se utrvđuje da za PGO općine Desinić nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš - Download

18.05.2015 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ – NACRT


Privitak 1: Plan_gospodarenja_otpadom_DESINIC - Download

18.05.2015 INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

18.05.2015 ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. NACRT

ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. NACRT

<1 >