Gospodarenje otpadom

10.11.2017 POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: Informiranje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom općine Desinić - Download
Privitak 2: odluka o započinjanju postupkaocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO - Download
Privitak 3: Novi_PGO_DESINIC - Download

18.05.2015 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ – NACRT


Privitak 1: Plan_gospodarenja_otpadom_DESINIC - Download

18.05.2015 INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

18.05.2015 ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. NACRT

ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. NACRT

<1 >