Javna nabava

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČLANKU 80. ZAKONA - ZJN 2016


Privitak 1 - POPIS_GOSPODARSKIH_SUBJEKATA_SUKLADNO_CLANKU_80_ZJN_2016 - Download

POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE GREŠNA GORICA – FISTRIĆI, E-MV-1/17


Privitak 1 - Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odabit ponude i izvršenje - Download
Privitak 2 - Opis predmeta nabave - isječak iz projektne dokumentacije - Download
Privitak 3 - Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave - Download
Privitak 4 - TROSKOVNIK_09_09_2015_04 - Download
Privitak 5 - IZVJESCE_O_PROVEDENOM_SAVJETOVANJU_WOED - Download
Privitak 6 - IZVJESCE_O_PROVEDENOM_SAVJETOVANJU - Download
Privitak 7 - Dokumentacija_o_nabavi - Download
Privitak 8 - Obavijest_o_nadmetanju - Download
Privitak 9 - TROSKOVNIK_09_09_2015_04 - Download
Privitak 10 - upit i odgovor 1 - Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE, E-MV-1/17

IZGRADNJA ČEKAONICE, PARKIRALIŠTA I TRŽNICE E-MV-3/16

Elektronički pristup podacima:  LINK


Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu


Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske