Novosti

8. sjednica Općinskog vijeća

17.09.2014

Republika Hrvatska
Krapinsko zagorska županija
Općina Desinić
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/14-01/28
Urbroj: 2214/01-14-01
Desinić, 17.09.2014.
P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

23.09.2014. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna općine Desinić za 2014. godinu
3. Odluku o odabiru koncesionara u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Desinić
4. Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izviješća Zagorske javne vatrogasne postrojbe
5. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dijelove nerazvrstane ceste „Dubravica“
7. Razno

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 343-146.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Miljenko Ljubić v.r.


Privitak 1: ODLUKA javni put - Download
Privitak 2: Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi - Download
Privitak 3: ODLUKA O ODABIRU, KONCESIJA - Download
Privitak 4: usvajanje ZJVP - Download

<< početna