Novosti

9. sjednica općinskog vijeća – akti

15.12.2014


Privitak 1: 1 IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014 GODINU - Download
Privitak 2: 1 IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPCINE DESINIC ZA 2014 GODINU - Download
Privitak 3: GRADNJA OBJEKATA - Download
Privitak 4: KULTURA PRVE DOPUNE I IZMJENE - Download
Privitak 5: ODLUKA O FINANCIRANJU POLITICKIH STRANAKA U 2015 - Download
Privitak 6: ODLUKA O ODABIRU KONCESIJA - Download
Privitak 7: Odluka o prihvacanju financijskog plana djecjeg vrtica 2014 - Download
Privitak 8: Odluka o prihvacanju financijskog plana dvd - Download
Privitak 9: ODLUKU O IZVRSAVANJU PRORACUNA - Download
Privitak 10: ODRZAVANJE 1 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA - Download
Privitak 11: OKOLIS I - Download
Privitak 12: Pravilnik o pristupu informacijama_za web stranicu_Desinic - Download
Privitak 13: PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM - Download
Privitak 14: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 15: PROGRAM NIZ 2015 - Download
Privitak 16: PROGRAM ODRZ KOM INF 2015 - Download
Privitak 17: PROGRAM OKOLIS 2015 - Download
Privitak 18: PROGRAM SPORT 2015 - Download
Privitak 19: PROGRAM SUMSKI DOPRINOS 2015 - Download
Privitak 20: PROGRAM-SPOM - Download
Privitak 21: II IZMJENA PRORACUNA 2014 OBJ - Download
Privitak 22: PRORACUN 2015 - Download
Privitak 23: Z A P I S N I K- 10-12 - Download

<< početna