Novosti

Obavijest o izradi  3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić uz prethodnu digitalnu obradu plana i naknadnu elaboraciju pročišćenog teksta plana

03.03.2015

Republika Hrvatska
Krapinsko zagorska županija
Općina Desinić
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 350-01/14-01/312
Urbroj: 2214/01-15-12
Desinić, 03.03.2015.
O B A V I J E S T

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13) i članaka 13. i 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 11/13) općinsko vijeće općine Desinić na 10. sjednici održanoj 10.02.2015. donijelo Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić uz prethodnu digitalnu obradu plana i naknadnu elaboraciju pročišćenog teksta plana.

Za provedbu navedenoga molimo sve žitelje kod kojih postoji potreba za promjenama u pogledu prostornog plana općine (prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko) da u što kraćem roku podnesu zahtjev za prenamjenu zemljišta zajedno sa izvatkom iz katastra te ga dostave u Jedinstveni upravni odjel općine.

Sa štovanjem,

Jedinstveni upravni odjel
općine Desinić


Privitak 1: obavijest - Download

<< početna