Novosti

Osposobljavanja o sigurnom rukovanju s pesticidima

12.03.2015

07. i 08. ožujka 2015. u Vatrogasnom domu Desinić, Općina Desinić i Poljoprivredno mljekarska zadruga Zagorska u suradnji s DMD Naturalis j.d.o.o. organizirala je izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. Polaznici su prošli predviđeni program osposobljavanja radi stjecanja i obnavljanja odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

<< početna