Novosti

10. sjednica općinskog vijeća – akti

10.03.2015


Privitak 1: Dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 2: ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta - Download
Privitak 3: ODLUKA _nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom - Download
Privitak 4: ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE - Download
Privitak 5: Odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 6: Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini - Download
Privitak 7: Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu - Download
Privitak 8: Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 - Download
Privitak 9: srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 10: Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal - Download
Privitak 11: Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 - Download
Privitak 12: ZAPISNIK-10-02-2015-10_SJEDNICA - Download

<< početna