Novosti

IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

16.04.2015


Privitak 1: odluka_o_imenovanju_ovlastenih_predstavnika - Download
Privitak 2: odluka_o_odabiru - Download

<< početna