Novosti

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

13.05.2015


Privitak 1: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_GRADNJE_OBJEKATA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 2: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 3: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_ZASTITE_OKOLISA_2014 - Download
Privitak 4: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_SOCIJALNOG_PROGRAMA_2014 - Download
Privitak 5: IZVJESCE_O_IZVRSENU_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2014 - Download
Privitak 6: IZVRSENJE_PROGRAMA_ODRZAVANJA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_G - Download
Privitak 7: IZVRSENJE_PROGRAMA_STANOVI_2014 - Download
Privitak 8: IZVRSENJE_PROGRAMA-Sumski_doprinos_2014 - Download
Privitak 9: ZAKLJUCAK_O_USVAJANJU_iZVJESCA_O_IZVRSENJU - Download

<< početna