Novosti

11. sjednica općinskog vijeća – akti

02.06.2015


Privitak 1: godisnji_obracun_2014 - Download
Privitak 2: izvjesce_o_izvrsenju_programa_gradnje_objekata_komunalne_infrastrukture_za_2014_godinu - Download
Privitak 3: izvjesce_o_izvrsenju_programa_javnih_potreba_u_kulturi_za_2014_godinu - Download
Privitak 4: izvjesce_o_izvrsenju_programa_zastoite_okolisa__2014 - Download
Privitak 5: izvjesce_o_izvrsenju_socijalnog_programa_2014 - Download
Privitak 6: izvjesce_o_izvrsenu__javnih_potreba_u_sportu_2014 - Download
Privitak 7: izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju - Download
Privitak 8: izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 - Download
Privitak 9: izvrsenje_programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_za_2014_g - Download
Privitak 10: izvrsenje_programa_stanovi_2014 - Download
Privitak 11: izvrsenje_programa-sumski_doprinos_2014 - Download
Privitak 12: odluka_o_dopuni_odluke_o__izvrsavanju_prorasuna - Download
Privitak 13: odluka_o_izmjeni_odluke_o_imenovanju_povjerenstva_za_socijalnu_skrb - Download
Privitak 14: odluka_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g - Download
Privitak 15: odluka_o_uvjetima_i_nacinu_drzanja_pasa_i_macaka - Download
Privitak 16: zakljucak__o_usvajanju_izvjesca_o_izvrsenju - Download
Privitak 17: ZAPISNIK_05-05-2015-11_SJEDNICA - Download

<< početna