Novosti

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta po kilometru na području općine desinić

29.07.2015


Privitak 1: odluka_o_odabiru - Download
Privitak 2: odluka_o_pocetku_postupka - Download

<< početna