Novosti

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

08.09.2015

Savjet za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije provodi istraživanje o statusu organizacija civilnoga društva sa sjedištem na području županije i onih koje djeluju na području županije. Rezultati upitnika pomoći će u pripremi izrade Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije. Molimo organizacije civilnog društva na području općine Desinić pristupe ispunjavanju  upitnika koji se nalazi na slijedećem linku UPITNIK.
Unaprijed zahvaljujemo!

<< početna