Novosti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

23.10.2015

Sve dokumente vezanu uz temu možete skinuti (downloadati) na sljedećem linku:
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ - Dokumenti

<< početna