Novosti

Potpisivanje ugovora za dodjelu učeničkih i studentskih pripomoći

04.01.2016

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisao je natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić za školsku godinu 2015./2016. Sukladno navedenim propisanim odredbama pravo na pomoć mogu ostvariti učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Desinić te čiji roditelji, usvojitelji ili staratelji imaju prebivalište na području općine Desinić, koji nisu korisnici učeničkog odnosno studentskog kredita, stipendije ili drugog vida pomoći za školovanje,koji prvi puta upisuju razred i nemaju vlastiti izvor prihoda, odnosno koji prvi puta upisuju godinu studija kao redoviti studenti te koji nemaju vlastiti izvor prihoda. Protekom natječaja Komisija za dodjelu pripomoći učenicima srednjih škola i studentima sastavila bodovnu listu sukladno Pravilniku, a na temelju podnijetih zahtjeva.
Nakon provedenog postupka dana 31. 12. 2015. u prostorijama općine Desinić, uz prigodno druženje, sklopljeni su ugovori za dodjelu učeničkih i studentskih pripomoći i to sa slijedećim učenicima i studentima; Matija Arlavi, Leonardo Biruš, Antonija Šparavec , Ivana Filko, Darija Novaković, Sandi Kundih, Sara Premužak, Tamara Fiolić, Đurđica Ocvirk, Martin Benc.
Općina Desinić u svom proračunu ima predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna na ime učeničkih i studentskih pripomoći. Ujedno sudjeluje i u sufinanciranju karata za prijevoz učenika srednjih škola sa područja općine.
Svim učenicima i studentima puno uspjeha u daljnjem školovanju.

<< početna