Novosti

14. Sjednica općinskog vijeća – akti

31.12.2015


Privitak 1: analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 - Download
Privitak 2: dopuna_odluke_o_koeficijentima - Download
Privitak 3: odluka_izvrsenje_proracuna - Download
Privitak 4: odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 - Download
Privitak 5: odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 6: odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd - Download
Privitak 7: odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 - Download
Privitak 8: odluka - Download
Privitak 9: odluka - Download
Privitak 10: plan_razvoja - Download
Privitak 11: prihodi_2016-objava - Download
Privitak 12: program_gradnja_objekata_kom - Download
Privitak 13: program_javnih_potreba_u_kulturi - Download
Privitak 14: program_niz_2015 - Download
Privitak 15: program_odrz - Download
Privitak 16: program_okolis_2015 - Download
Privitak 17: program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic - Download
Privitak 18: program_sport_2015 - Download
Privitak 19: program_sumski_doprinos_2015 - Download
Privitak 20: program-spom - Download
Privitak 21: program-stanovi_2015 - Download
Privitak 22: proracun_2016-_opci_dio-objava - Download
Privitak 23: rashodi_2016-_objava - Download
Privitak 24: smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 - Download
Privitak 25: socijaln_program_2015 - Download
Privitak 26: srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 27: usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic - Download
Privitak 28: z_a_p_i_s_n_i_k - Download

<< početna