Novosti

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I MJERU JAVNIH RADOVA U JEDISNTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ

09.02.2016


Privitak 1: plan_prijma_na_strucno_osposobljavanje_2016 - Download

<< početna