Novosti

Nabava kamenog materijala 2016. godine.

29.03.2016


Privitak 1: kam_materijal_dokumentacija_za_nadmetanje - Download
Privitak 2: kameni_materijal_poziv_odluka - Download
Privitak 3: odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 4: odluka_o_pocetku_postupka - Download
Privitak 5: poziv_za_prikupljanje_ponuda - Download

<< početna