Novosti

15. sjednica općinskog vijeća -  zapisnik i akti.

30.03.2016


Privitak 1: 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 - Download
Privitak 2: dostava_zapisnika_i_akata_za_objavu - Download
Privitak 3: izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju - Download
Privitak 4: izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 - Download
Privitak 5: odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 - Download
Privitak 6: odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 7: odluka_o_nerazvrstanim_cestama - Download
Privitak 8: odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic - Download
Privitak 9: z_a_p_i_s_n_i_k - Download

<< početna