Novosti

Prostorni plan uređenja općine Desinić

01.10.2016


Privitak 1: PPUO Desinic _ KNJIGA 12 - PT nakon 3iid - Download
Privitak 2: PPUO Desinic _ KNJIGA 22 - PT nakon 3iid - Download
Privitak 3: PPUO Desinic _ Odredbe za provodjenje - PT nakon 3iid - Download
Privitak 4: Karta 4-0-shema - Download
Privitak 5: Karta 4-1 - Download
Privitak 6: Karta 4-2 - Download
Privitak 7: Karta 4-3 - Download
Privitak 8: Karta 4-4 - Download
Privitak 9: Karta 4-5 - Download
Privitak 10: Karta 4-6 - Download
Privitak 11: Karta 4-7 - Download
Privitak 12: Karta 4-8 - Download
Privitak 13: Karta 4-9 - Download
Privitak 14: Karta 4-10 - Download
Privitak 15: Karta 4-11 - Download
Privitak 16: Karta 4-12 - Download
Privitak 17: Karta 4-13 - Download
Privitak 18: Karta 4-14 - Download
Privitak 19: 1-Koristenje i namjena prostora - Download
Privitak 20: 2-1-Prometna mreža - Download
Privitak 21: 2-2-Elektroenergetski sustavi - Download
Privitak 22: 2-3-Vodnogospodarski sustav - Download
Privitak 23: 3-1-a-Uvjeti koristenja, uredjenja i zastite prostora - Download
Privitak 24: 3-1-b-Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Download
Privitak 25: 3-2-Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Download
Privitak 26: Karta 0 - Download

<< početna