Novosti

AKTI NAČELNIKA 2017

10.01.2017


Privitak 1: Besplatna_prehrana_ucenika - Download
Privitak 2: Odluka_o_financiranju_prijevoza_ucenika_os - Download
Privitak 3: Odluka_o_sufinanciranju_prijevoza_ucenika_srednjih_skola - Download
Privitak 4: hpsc166 - Download
Privitak 5: zamjenik službenika za informiranje - Download
Privitak 6: II izmjena pravilnika o unutarnjem redu JUO - Download
Privitak 7: Odluka_o_osnivanju_stozera_civilne_zastite_opcine_Desinic_2017 - Download
Privitak 8: ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENE - Download
Privitak 9: ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI - Download
Privitak 10: I_izmjena i dopuna plana prijma u službu u JUO općine Desinić za 2017_ godinu - Download
Privitak 11: Poslovnik o radu stozera - Download
Privitak 12: Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Desinić - Download
Privitak 13: Odluka o financiranju prijevoza učenika OŠ Đure Prejca - Download
Privitak 14: Odluka o financiranju troškova školske kuhinje 2017 - Download
Privitak 15: Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Desinić - Download
Privitak 16: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strat procjene - Download
Privitak 17: Dopuna Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin doo za distribuciju plina Hum na Sutli - kopija - Download
Privitak 18: Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 19: Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 20: Plan klasifikacijskih oznaka za 2018 godinu - Download

<< početna