Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU 2/2

28.02.2017


Privitak 1: UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE - Download
Privitak 2: Poveznice_na_propise - Download
Privitak 3: dokumenti - Download
Privitak 4: odluka - Download

<< početna