Novosti

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

05.05.2017


Privitak 1: Pravovaljane_kandidacijske_liste_za_izbor_clanova_opcinskog_vijeca - Download

<< početna