Novosti

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

21.07.2017

Općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18. 07. 2017. godine donijelo je Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora učenicima osnovne škole sa prebivalištem na području općine Desinić u iznosu od 500 kuna po učeniku/učenici.
Za ostvarivanje prava podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti ispunjen zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za školsku 2017/2018. godinu i priložiti:,
 - presliku rodnog lista za dijete
 - presliku osobne iskaznice roditelja (podnositelja zahtjeva),
 - presliku računa kojom se dokazuje kupnja školskih udžbenika i školskog pribora
 - OIB
 - presliku IBAN računa (žiro ili tekući račun) na koji se doznačuju sredstva. 
Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić do zaključno 30. rujna 2017. godine, a isti se može preuzeti sa mrežne stranice općine Desinić ili podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Isplata sredstava izvršit će se zaključno do 30. listopada 2017.


Privitak 1: OBAVIJEST - SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA I PRIBORA - Download
Privitak 2: OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE - Download

<< početna