Novosti

2. sjednica općinskog vijeća - zapisnik i odluke

02.08.2017


Privitak 1: ZAPISNIK_2_sjednica_18_07_2017g - Download
Privitak 2: I_IZMJENA_2017_posebni_dio - Download
Privitak 3: I_IZMJENA_2017_PRIHODI_OBJAVA - Download
Privitak 4: I_IZMJENA_2017_RASHODI_OBJAVA - Download
Privitak 5: I_ZMJENA_PRORAČUNA_2017_OPĆI_DIO - Download
Privitak 6: ODLUKA_O_OSNIVANJU_I_IMENOVANJU_ČLANOVA_ODBORA_ZA_DJECU_MLADE_I_OBITELJ - Download
Privitak 7: ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DV_ZA_2016 - Download
Privitak 8: ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_NAČELNIKA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_01_2017_30_06_2017 - Download
Privitak 9: ODLUKA_O_USVANJU_IZVJEŠĆA_O_IZVRŠENJU_O_PRUŽANJUVETERINARSKIH_USLUGA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_07_31_12_2016 - Download
Privitak 10: PRAVILNIK_O_UNUTARNJEM_REDU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_2017 - Download
Privitak 11: odluka_o_i_izmjeni_i_dopuni_odluke_o_financiranju_političkih_stranaka_zastupljenih_u_općisnkom_vijeću - Download
Privitak 12: ODLUKA_O_IMENOVANJU_ČLANOVA_UPRAVNOG_VIJEĆA_DV - Download
Privitak 13: ODLUKA_O_IMENOVANJU_ODBORA_ZA_KOMUNALNE_DJELATNOSTI_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ - Download
Privitak 14: odluka_o_imenovanju_povjerenstva_za_procjenu_šteta_od_elementarnih_nepogoda - Download
Privitak 15: ODLUKA_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB - Download
Privitak 16: ODLUKA_O_OSLOBOĐENJU_OD_OBVEZE_PLAĆANJA_KOMUNALNOG_DOPRINOSA - Download
Privitak 17: odluka_o_potpisnicima_financijske_dokumentacije - Download
Privitak 18: ODLUKA_O_SUFINANCIRANJU_NABAVE_ŠKOSLKOIH_UDŽBENIKA - Download
Privitak 19: odluka_o_suglasnosti_za_zaduživanje - Download
Privitak 20: ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_I_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DVD_A_DESINIĆ_ZA_2016_GODINU - Download
Privitak 21: ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_POLJOPRIVREDNOG_REDARA - Download
Privitak 22: ODLUKU_O_ODREĐIVANJU_PRAVNIH_OSOBA_OD_INTERESA_SA_SUSTAV_CIVILNE_ZAŠTITE_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ - Download
Privitak 23: PRAVILNIK_O_PROVEDBI_POSTUPAKA_JEDNOSTAVNE_NABAVE - Download
Privitak 24: ZAPISNIK_SA_2_SJEDNICE - Download

<< početna