Novosti

3. sjednica općinskog vijeća materijali

06.10.2017


Privitak 1: final POZIV 3 SJEDNICA 2017 - Download
Privitak 2: I IZMJENA 2017- plan razvoja - Download
Privitak 3: I_zmjena PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2017 - Download
Privitak 4: odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedisntvenom upravnom odjelu općine desinic - Download
Privitak 5: ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA - Download
Privitak 6: Odluka o prestanku važenja Pravilnika - Download
Privitak 7: odluka o razrješenju ravnateljice DV – kopija - Download
Privitak 8: Odluka o suglasnosti za kupnju poslovnog udijela - Download
Privitak 9: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić - radna verzija - Download
Privitak 10: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-1 - Download
Privitak 11: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-POSEBNI DIO - Download
Privitak 12: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-PRIHODI - Download
Privitak 13: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-RASHODI - Download
Privitak 14: Z A P I S N I K- 2 sjednica 18_07_2017 - Download
Privitak 15: I_IZMJENA_I_DOPUNA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2017_obrazloženje - Download
Privitak 16: Izmjene i dopune obrazlozenja - Download

<< početna