Novosti

POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ

10.11.2017


Privitak 1: Informiranje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom općine Desinić - Download
Privitak 2: odluka o započinjanju postupkaocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO - Download
Privitak 3: Novi_PGO_DESINIC - Download

<< početna