Novosti

Prijedlog proračuna za 2018 godinu s projekcijama za 2019. i 2020 godinu

05.12.2017


Privitak 1: PRORAČUN 2018 OPĆI DIO - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2018- prihodi - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2018- rashodi - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2018-posebni dio - Download

<< početna