Novosti

PRORAČUN OPĆINE DESINIŽ ZA 2018. GODINU SPROJEKCIJM ZA 2019 I 2020 GODINU.

05.01.2018


Privitak 1: PRORAČUN 2018- OPĆI DIO - OBJAVA - Download
Privitak 2: PRORAČUN 2018- POSEBNI DIO- OBJAVA - Download
Privitak 3: PRORAČUN 2018- RASHODI - OBJAVA - Download
Privitak 4: PRORAČUN 2018-PRIHODI - OBJAVA - Download

<< početna