Novosti

Akti načelnika

05.01.2018


Privitak 1: Dopuna Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d - Download
Privitak 2: Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 3: Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d - Download
Privitak 4: Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin za distribuciju plina Hum na Sutli - Download

<< početna