Novosti

5. sjednica općinskog vijeća

26.01.2018


Privitak 1: prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 2: prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 3: Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić - Download
Privitak 4: Z A P I S N I K - 4 sjednica 21_12_2017 - Download

<< početna