Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU

06.02.2018


Privitak 1: Dokumenti - Download

<< početna