Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU

06.02.2018

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama ('Narodne novine' broj 74/14, 70/17), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15 – dalje u tekstu Uredba), članka 5. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.22/16) općina Desinić raspisala je javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  općine Desinić za 2018. godinu. Više na poveznici.

<< početna