Novosti

Koncesija za dimnjačarske usluge

20.02.2018

Općina Desinić objavila je "Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga" 
za postupak: K - 1/18, broj objave: 2018/S 01K-0004266. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


Privitak 1: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - KONCESIJA - DIMNJACARSKI POSLOVI - Download
Privitak 2: troškovnik - Download
Privitak 3: Obavijest o dodjeli koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga (2) - Download

<< početna