Novosti

BOŽO MATOŠEC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

28.02.2018


Privitak 1: 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2: 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3: 3_Financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4: 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5: 5_Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine - Download

<< početna