Novosti

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI  NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

15.03.2018


Privitak 1: POZIV - Download
Privitak 2: DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: hpsc947 - Download

<< početna