Novosti

I. IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU  OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI  NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

21.03.2018


Privitak 1: IZMJENA POZIVA - Download
Privitak 2: IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: hpsc953 - Download

<< početna