Novosti

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave E-MV-1/2018 Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji – Turnovo

09.04.2018

Naručitelj Općina Desinić priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji – Turnovo, sukladno Dokumentaciji o nabavi, evidencijski broj nabave E-MV-1/2018.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Desinić stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži dokumente:
Dokumentacija o nabavi
Projektno-tehnička dokumentacija s troškovnikom
ESPD obrazac
Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 16.04.2018., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave svoje primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@euasistent.eu .
Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama i na EOJN.

GLAVNI PROJEKT - JELENJAK JALSOVEC DONI TURNOVO studeni 2016


Privitak 1: Dokumentacija o nabavi - Download
Privitak 2: ESPD-obrazac - Download
Privitak 3: Poziv na savjetovanje- skan - Download
Privitak 4: Troskovnik - Download
Privitak 5: TROSKOVNIK_09_09_2015_9_10_ispravak_st_1_4_5_asfalt - Download
Privitak 6: Izvješće o prethodnom savjetovanju - Download

<< početna