Novosti

KZŽ – NATJEČAJ za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

17.04.2018

župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini
Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja  poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 1/18) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352/9, 24.12.2013.).
Prihvatljivi korisnici su: poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
Uvjeti prihvatljivosti:
a) Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji,
b) Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
c) Korisnik mora imati višegodišnji nasad upisan u ARKOD,
d) Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine,
e) Korisnik mora imati izvršene obveze temeljem Ugovora sklopljenih s Krapinsko-zagorskom županijom u okviru provođenja Pravilnika 1. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/17 i 18/17) i Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/17 i 18/17).
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 4. svibnja 2018. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.
Sve ostale detalje natječaja, uvjete i način prijave možete vidjeti na Mrežnim stranicama Krapinsko – zagorske županije na poveznici

<< početna