Novosti

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji - Turnovo

02.05.2018


Privitak 1: Dokumentacija o nabavi - Download
Privitak 2: ESPD-obrazac - Download
Privitak 3: Izvjesce o prethodnom savjetovanju - Download
Privitak 4: Doumenti 2 - Download

<< početna