Novosti

PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU NABAVE USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

20.11.2018


Privitak 1: DON zimska_2018_2019 - Download
Privitak 2: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 3: DON zimska_2018_2019 - Download
Privitak 4: poziv pdf - Download
Privitak 5: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Download
Privitak 6: odluka o odabiru - Download
Privitak 7: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Download
Privitak 8: dodatak I zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda - ispravak greške u točci 9_3 - Download
Privitak 9: Dodatak 1_zapisnika - Download

<< početna