Novosti

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU DESINIĆ

06.12.2018


Privitak 1: javni poziv na savjetovanje - Download
Privitak 2: obrazac savjetovanja - Download
Privitak 3: Procjena rizika - Desinic-SAŽETAK - Download
Privitak 4: Procjena rizika - Desinic - Download
Privitak 5: izvješće o provedenom savjetovanju - Download

<< početna