Novosti

Dokapitalizacija Humplin-a d.o.o.

21.02.2014

U Humplin-u d.o.o. operatoru distributivnog sustava plina uspješno je završena dokapitalizacija unosom stvari – plinovoda u vlasništvu grada Pregrada i Općine Desinić u temeljni kapital Humplin-a d.o.o.

Cjelokupna imovina Humplin-a d.o.o. nakon dokapitalizacije iznosi 37.512.683,92 kn od čega Općini Hum na Sutli pripada 18.756.341,96 kn ili 50%, Gradu Pregradi 13.129.439,37 kn ili 35% te Općini Deisnić 5.626.905,59 kn ili 15%.

Ukupni temeljni kapital iznosi 3.410.000,00 kn od čega Općini Hum na Sutli pripada jedan poslovni udjel u vrijednosti 1.705.000,00 kn, Gradu Pregrada jedan poslovni udio u vriejdnsoti 1.193.500,00 kn te Općini Desinić jedan poslovni udjel u visini 511.500,00 kn

Nadzorni odbor ima pet članova od čega Općinu Hum na Sutli zastupaju gosp. Špiljak Josip i gosp. Grahovar Zvonimir, Grad Pregradu gosp. Gretić Robert te Općinu Desinić gosp. Boršić Dražen, a zaposlenike gđa. Halužan Jasmina.

Skupštinu Humplin-a d.o.o. čine načelnik, zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli i Desinić te gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Ovime je dugotrajan i mukotrpan posao i postupak dokapitalizacije priveden kraju.

S poštovanjem,
Ivan Očko, ing. (direktor)

Orgianlan dokument (download)

<< početna