Novosti

6. Sjednica općinskog Vijeća općine Desinić

15.05.2014

P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

20.05.2014. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji obračun Proračuna općine Desinić za 2013. godinu
3. Odluka o rezultatu poslovanja ostvarenom u Proračunu općine Desinić za 2013. godinu
4. Zaključak o usvajanju izviješća o izvršenju:
-Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013 godinu,
-Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
-Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
-Programa socijalne skrbi za 2013. godinu
-Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu
.Programa zaštite okoliša za 2013. godinu
-Programa korištenja sredstava od spomeničke rente za 2013. godinu
-Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za
2013 godinu
-Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
5. Izviješće o inventuri za 2013. godinu
6. Izviješće o radu načelnika od 01.07.2013. – 31.12.2013.
7. Davanje suglasnosti na Poslovnik predstavnika člana društva općine Desinić u trgovačkom društvu Humplin d.o.o.
8. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području općine Desinić
9. Razno.
Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 343-146.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Miljenko Ljubić v.r.


Privitak 1: poziv 6 sjednica - Download

<< početna